Специалисти - Неврология

д-р Цветана Асеникова - Началник - Неврологично отделение

д-р Цветана Асеникова

1988г. завършила образователно-квалификационна степен магисър-лекар във ВМИ Варна
1994г. Призната специалнност по Нервни болести.
1995 - 2010г. Ординатор-невролог в МБАЛ Бургас - Неврологично отделение
от 2005г. Специалист-невролог в МЦ Света София - Бургас
2009г. Преминала...
още


д-р Пенка Мерсинкова - Невролог

д-р Пенка Мерсинкова

Д-р Пенка Мерсинкова е завършила медицина в МУ Варна през 1992г. Придобива специалност по неврология през 1998г. в МУ София. От 1993г. до 1999г. работи в неврологичното отделение на Общинска болница Карнобат. Има придобита правоспособност за извършване на високоспециализирана дейност...
още


За отделението