Специалисти - Образна диагностика

д-р Евгения Зафирова - образна диагностика

д-р Евгения Зафирова

Завършва медицина в Тракийски университет- гр. Стара Загора. През 2012 г. взима специализация "Образна диагностика". 

Допълнителни курсове:

  • Магнитнорезонансна образна диагностика
  • Актуални проблеми в неврорентгенологията