Специалисти - Образна диагностика

д-р Евгения Зафирова - образна диагностика

д-р Евгения Зафирова

Завършва медицина в Тракийски университет- гр. Стара Загора. През 2012 г. взима специализация "Образна диагностика". 

Допълнителни курсове:

  • Магнитнорезонансна образна диагностика
  • Актуални проблеми в неврорентгенологията

Д-р Пламен Петров - Образна диагностика

Д-р Пламен Петров

Завършил Висше мед. образование в МУ - Плевен през 1998
 Придобита специалност Образна диагностика през 2005
 Трудов стаж:
 1998 -2000 МБАЛ Габрово
 2000-2009 ДКЦ Габрово
 2010 - 2011 MRI Paphos center ( Cyprus)
 
...
още