Специалисти - Кардиологично отделение

д-р Елена Дочева - Кардиолог - началник Кардиологично отделение

д-р Елена Дочева

Завършила Медицински институт във варна през 1987г.
Придобта слециалност Вътрешни болести през 1999г.
Придобита специалност Кардиология през 2001г.
От 2002г. работи като неинвазивен кардиолог в СБАССЗ "Света Екатерина".
Консултант в МБАЛ Дева Мария и МЦ Света...
още


д-р Иванета Айрянова - Kардиолог

д-р Иванета Айрянова

Завършва МУ София през 2000 г
Специализира ВБ в  МФ -"Тракийски Университет" Ст Загора  2004-2008 Придобита специалност по кардиология през 2012г. в - СБАЛССЗ Св. Екатерина София

Член на:

  • Дружество на кардиолозите в България
  • ...
    още

д-р Таня Василева - Терапевт

д-р Таня Василева

През  1995 г . с придобита специалност "Вътрешни болести"  от Медицинска академия, Висш медицински институт - Варна. Преминала курс по "Ехокардиография" в Университетска болница "Света Екатерина" - София. Работи вТерапевтично и кардиологично отделение с интензивен кардиологичен сектор на  Университетска болница...
още


д-р Ангелина Скръчкова - Терапевт

д-р Ангелина Скръчкова

Завършва ВМИ - Варна. Специалност "Вътрешни болести" придобива през 1997 г. в гр. София. Работила е в ЦСМП - Бургас, приемно консултативно отделение - МБАЛ - Бургас. Работи в кардиологично отделение с интензивен сектор- МБАЛ - от 2004 г.
Отсъздаването на МЦ...
още


Д-р Исмед Мехмедов - лекар

Д-р Исмед Мехмедов

Завършва Медицинския  университет във г. Варна през 2007г.

  • От 01.08.2008 до 04.02.2009г. работи в СБАЛК Плевен като лекар в интервенционална кардиология.
  • От 04.02.2009 до 25.05.2011г. като лекар в интервенционална кардиология СБАЛК Варна. 
  • От 25.05.2011г. до 09.01.2013г. работи в интервенционална...
    още

Д-р Пламен Пенчев - инвазивен кардиолог

Д-р Пламен Пенчев

Завършва висше образование в Медицински университет - гр. Варна през 2001 г.
 Има придобита специалност „Кардиология“ през 2012г. след специализация в УМБАЛ „Света Марина“ Варна.         
Придобит сертификат за квалификация по „Инвзивна кардиология“ през 2013г.                                                                                                                   
...
още