Услуга Цена
КП 70 ТРАНСУРЕТРАЛНО ОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ПИКОЧНИЯ МЕХУР СТАДИИ T1-3, N 0-2, M 0-1 Минимален болничен престой – 2 дни лв.
КП 72 ТРАНСУРЕТРАЛНА ПРОСТАТЕКТОМИЯ Минимален болничен престой – 2 дни лв.
КП 73 ОТВОРЕНИ ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ ПРИ ДОБРОКАЧЕСТВЕНА ХИПЕРПЛАЗИЯ НА ПРОСТАТНАТА ЖЛЕЗА И НЕЙНИТЕ УСЛОЖНЕНИЯ, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ЕНДОСКОПСКИ МЕТОДИ Минимален болничен престой – 5 дни лв.
КП 76 БЪБРЕЧНО-КАМЕННА БОЛЕСТ: УРОЛИТИАЗА – ЕНДОСКОПСКИ МЕТОДИ НА ЛЕЧЕНИЕ Минимален болничен престой – 1 дeн лв.
КП 77 ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ ПРИ ВРОДЕНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ПИКОЧО-ПОЛОВАТА СИСТЕМА Минимален болничен престой – 4 дни лв.
КП 78 ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ ВЪРХУ МЪЖКА ПОЛОВА СИСТЕМА Минимален болничен престой – 1 ден лв.
КП 79 ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ НА ДОЛНИТЕ ПИКОЧНИ ПЪТИЩА С ГОЛЯМ ОБЕМ И СЛОЖНОСТ МИНИМАЛЕН БОЛНИЧЕН ПРЕСТОЙ – 5 ДНИ лв.
КП 80 ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ НА ДОЛНИТЕ ПИКОЧНИ ПЪТИЩА СЪС СРЕДЕН ОБЕМ И СЛОЖНОСТ Минимален болничен престой – 3 дни лв.
КП 81 ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ ПРИ ИНКОНТИНЕНЦИЯ НА УРИНАТА Минимален болничен престой – 3 дни лв.
КП 83 ЕНДОСКОПСКИ ПРОЦЕДУРИ ПРИ ОБСТРУКЦИИ НА ДОЛНИТЕ ПИКОЧНИ ПЪТИЩА Минимален болничен престой – 1 ден лв.
КП 84 ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ ПРИ ТРАВМИ НА ДОЛНИТЕ ПИКОЧНИ ПЪТИЩА Минимален болничен престой – 2 дни лв.
КП 85 ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ НА БЪБРЕКА И УРЕТЕРА С ГОЛЯМ И МНОГО ГОЛЯМ ОБЕМ И СЛОЖНОСТ Минимален болничен престой – 7 дни лв.
КП 86 ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ НА БЪБРЕКА И УРЕТЕРА СЪС СРЕДЕН ОБЕМ И СЛОЖНОСТ Минимален болничен престой – 3 дни лв.
КП 89 КОНСЕРВАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ВЪЗПАЛИТЕЛНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА МЪЖКИТЕ ПОЛОВИ ОРГАНИ Минимален болничен престой - 3 дни лв.

За отделението