Услуга Цена
КП 61 ОСТЪР И ОБОСТРЕН ХРОНИЧЕН ПИЕЛОНЕФРИТ Минимален болничен престой – 3 дни лв.
КП 91 БРОНХОПНЕВМОНИЯ И БРОНХИОЛИТ ПРИ ЛИЦА НАД 18 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ Минимален болничен престой – 7 дни лв.

За отделението