Услуга Цена
КП 190 ОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА АБДОМИНАЛНАТА АОРТА, ДОЛНАТА ПРАЗНА ВЕНА И КЛОНОВЕТЕ ИМ Минимален болничен престой – 3 дни лв.
КП 191 ОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ХРОНИЧНА СЪДОВА НЕДОСТАТЪЧНОСТ ВЪВ ФЕМОРО-ПОПЛИТЕАЛНИЯ И АКСИЛО-БРАХИАЛНИЯ СЕГМЕНТ Минимален болничен престой – 2 дни лв.
КП 192 ОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА КЛОНОВЕТЕ НА АОРТНАТА ДЪГА Минимален болничен престой – 2 дни лв.
КП 193 СПЕШНИ ОПЕРАТИВНИ ИНТЕРВЕНЦИИ БЕЗ СЪДОВА РЕКОНСТРУКЦИЯ ПРИ БОЛНИ СЪС СЪДОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ (ТРОМБЕКТОМИИ, ЕМБОЛЕКТОМИИ, АМПУТАЦИИ И СИМПАТЕКТОМИИ) Минимален болничен престой – 1 ден лв.
КП 194 КОНСЕРВАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ДЪЛБОКИТЕ ВЕНОЗНИ ТРОМБОЗИ И АСЦЕНДИРАЩИ ПОВЪРХНОСТНИ ТРОМБОФЛЕБИТИ Минимален болничен престой – 5 дни лв.
КП 196 ОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ВАРИКОЗНА БОЛЕСТ И УСЛОЖНЕНИЯТА Й Минимален болничен престой – 1 ден лв.
КП 197 КОНСТРУИРАНЕ НА ПОСТОЯНЕН СЪДОВ ДОСТЪП ЗА ХРОНИОХЕМОДИАЛИЗА Минимален болничен престой – 1 ден лв.

За отделението