Услуга Цена
КП 31 ЕНДОСКОПСКО И МЕДИКАМЕНТОЗНО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ОСТРО КЪРВЕНЕ ОТ ГАСТРОИНТЕСТИНАЛНИЯ ТРАКТ Минимален болничен престой - 3 дни лв.
КП 33 ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ХЕПАТОБИЛИАРНАТА СИСТЕМА, ПАНКРЕАСА И ПЕРИТОНЕУМА Минимален болничен престой - 3 дни лв.
КП 74 КОНСЕРВАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПРОДЪЛЖИТЕЛНА БЪБРЕЧНА КОЛИКА Минимален болничен престой – до 24 часа лв.
КП 156 ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ НА ХРАНОПРОВОД, СТОМАХ И ДУОДЕНУМ С ГОЛЯМ И МНОГО ГОЛЯМ ОБЕМ И СЛОЖНОСТ, ПРИ ЛИЦА НАД 18 ГОДИНИ Минимален болничен престой – 5 дни При лапароскопски интервенции – 3 дни лв.
КП 157 ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ НА ХРАНОПРОВОД, СТОМАХ И ДУОДЕНУМ С ГОЛЯМ И МНОГО ГОЛЯМ ОБЕМ И СЛОЖНОСТ, ПРИ ЛИЦА ПОД 18 ГОДИНИ Минимален болничен престой – 10 дни лв.
КП 158 ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ НА ХРАНОПРОВОД, СТОМАХ И ДУОДЕНУМ СЪС СРЕДЕН ОБЕМ И СЛОЖНОСТ, ПРИ ЛИЦА НАД 18 ГОДИНИ Минимален болничен престой – 5 дни лв.
КП 159 ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ НА ХРАНОПРОВОД, СТОМАХ И ДУОДЕНУМ СЪС СРЕДЕН ОБЕМ И СЛОЖНОСТ, ПРИ ЛИЦА ПОД 18 ГОДИНИ Минимален болничен престой – 5 дни лв.
КП 160 ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ НА ТЪНКИ И ДЕБЕЛИ ЧЕРВА, ВКЛ. ПРИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА МЕЗЕНТЕРИУМА И РЕТРОПЕРИТОНЕУМА С ГОЛЯМ И МНОГО ГОЛЯМ ОБЕМ И СЛОЖНОСТ, ПРИ ЛИЦА НАД 18 ГОДИНИ Минимален болничен престой – 7 дни, при лапароскопски интервенции – 5 дни лв.
КП 161 ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ НА ТЪНКИ И ДЕБЕЛИ ЧЕРВА, ВКЛ. ПРИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА МЕЗЕНТЕРИУМА И РЕТРОПЕРИТОНЕУМА С ГОЛЯМ И МНОГО ГОЛЯМ ОБЕМ И СЛОЖНОСТ, ПРИ ЛИЦА ПОД 18 ГОДИНИ Минимален болничен престой – 6 дни лв.
КП 162 ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ НА ТЪНКИ И ДЕБЕЛИ ЧЕРВА СЪС СРЕДЕН ОБЕМ И СЛОЖНОСТ, ПРИ ЛИЦА НАД 18 ГОДИНИ Минимален болничен престой – 2 дни лв.
кп 163 ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ НА ТЪНКИ И ДЕБЕЛИ ЧЕРВА СЪС СРЕДЕН ОБЕМ И СЛОЖНОСТ, ПРИ ЛИЦА ПОД 18 ГОДИНИ Минимален болничен престой – 4 дни лв.
КП 164 ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ ВЪРХУ АПЕНДИКС Минимален болничен престой – 1 ден лв.
КП 165 ХИРУРГИЧНИ ИНТЕРВЕНЦИИ ЗА ЗАТВАРЯНЕ НА СТОМА Минимален болничен престой – 3 дни лв.
КП 166 ХИРУРГИЧНИ ИНТЕРВЕНЦИИ НА АНУСА И ПЕРИАНАЛНОТО ПРОСТРАНСТВО Минимален болничен престой – 1 ден лв.
КП 167 ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ ПРИ ХЕРНИИ Минимален болничен престой – 1 ден лв.
КП 168 ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ ПРИ ХЕРНИИ С ИНКАРЦЕРАЦИЯ Минимален болничен престой – 2 дни лв.
КП 169 КОНВЕНЦИОНАЛНА ХОЛЕЦИСТЕКТОМИЯ Минимален болничен престой – 2 дни лв.
КП 170 ЛАПАРОСКОПСКА ХОЛЕЦИСТЕКТОМИЯ Минимален болничен престой – 1 ден лв.
КП 171 ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ ВЪРХУ ЕКСТРАХЕПАТАЛНИТЕ ЖЛЪЧНИ ПЪТИЩА Минимален болничен престой – 4 дни лв.
КП 173 ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ ВЪРХУ ЧЕРЕН ДРОБ ПРИ ЕХИНОКОКОВА БОЛЕСТ Минимален болничен престой – 4 дни лв.
КП 175 ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ ВЪРХУ ПАНКРЕАС И ДИСТАЛЕН ХОЛЕДОХ, СЪС СРЕДЕН ОБЕМ И СЛОЖНОСТ Минимален болничен престой – 2 дни лв.
КП 176 ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ ВЪРХУ ДАЛАКА ПРИ ЛИЦА НАД 18 ГОДИНИ Минимален болничен престой – 5 дни лв.
КП 178 ОПЕРАТИВНИ ИНТЕРВЕНЦИИ ПРИ ДИАБЕТНО СТЪПАЛО, БЕЗ СЪДОВО-РЕКОНСТРУКТИВНИ ОПЕРАЦИИ Минимален болничен престой – 3 дни лв.
КП 179 ОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ОНКОЛОГИЧНО ЗАБОЛЯВАНЕ НА ГЪРДАТА: СТАДИИ Tis 1-4 N 0-2 M0-1 Минимален болничен престой – 3 дни лв.
КП 180 ОПЕРАТИВНИ ИНТЕРВЕНЦИИ ВЪРХУ ГЪРДА С ЛОКАЛНА ЕКСЦИЗИЯ И БИОПСИЯ Минимален болничен престой – до 24 часа лв.
КП 181 ОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ОСТЪР ПЕРИТОНИТ Минимален болничен престой – 5 дни лв.
КП 182 ОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ИНТРААБДОМИНАЛНИ АБСЦЕСИ Минимален болничен престой – 5 дни лв.
КП 183 КОНСЕРВАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ОСТРИ КОРЕМНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ Минимален болничен престой – 2 дни лв.
184.1 ОПЕРАТИВНИ ИНТЕРВЕНЦИИ ПРИ ИНФЕКЦИИ НА МЕКИТЕ И КОСТНИТЕ ТЪКАНИ Минимален болничен престой – 2 дни лв.
КП 185 ЛЕЧЕНИЕ НА ТУМОРИ НА КОЖА И ЛИГАВИЦИ - ЗЛОКАЧЕСТВЕНИ НОВООБРАЗУВАНИЯ Минимален болничен престой – 1 дни лв.
КП 187 ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ ВЪРХУ ЩИТОВИДНА И ПАРАЩИТОВИДНИ ЖЛЕЗИ,С ГОЛЯМ И МНОГО ГОЛЯМ ОБЕМ И СЛОЖНОСТ Минимален болничен престой – 2 дни лв.
КП 188 ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ ВЪРХУ ЩИТОВИДНА И ПАРАЩИТОВИДНИ ЖЛЕЗИ, СЪС СРЕДЕН ОБЕМ И СЛОЖНОСТ Минимален болничен престой – 1 ден лв.
КП 199 ТЕЖКА ЧЕРЕПНО-МОЗЪЧНА ТРАВМА - КОНСЕРВАТИВНО ПОВЕДЕНИЕ Минимален болничен престой – 10 дни лв.
КП 202 КОНСЕРВАТИВНО ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ЛЕКИ И СРЕДНОТЕЖКИ ЧЕРЕПНО-МОЗЪЧНИ ТРАВМИ Минимален болничен престой: Лека черепно-мозъчна травма – 2 дни Среднотежка черепно-мозъчна травма - 5 дни При закрита гръбначно-мозъчна травма – 3 дни лв.
КП 203 ХИРУРГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ТРАВМА НА ГЛАВАТА Минимален болничен престой – 3 дни лв.
КП 214.2 СПЕШНИ СЪСТОЯНИЯ В ГРЪДНАТА ХИРУРГИЯ Минимален болничен престой –3 дни лв.
КП 280 ХИРУРГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ НА ИЗГАРЯНИЯ С ПЛОЩ НАД 5 % ОТ ТЕЛЕСНАТА ПОВЪРХНОСТ, С ХИРУРГИЧНА ОБРАБОТКА НА РАНЕВИТЕ ПОВЪРХНОСТИ Минимален болничен престой при лица над 18 години - 2 дни Минимален болничен престой при лица под 18 години - 4 дни лв.
КП 283 ОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПОРАЖЕНИЯ, ПРЕДИЗВИКАНИ ОТ НИСКИ ТЕМПЕРАТУРИ (ИЗМРЪЗВАНЕ) Минимален болничен престой – 3 дни лв.

За отделението