Услуга Цена
КП 1 ИСХЕМИЧЕН МОЗЪЧЕН ИНСУЛТ БЕЗ ТРОМБОЛИЗА Минимален болничен престой – 3 дни лв.
КП 2 ИСХЕМИЧЕН МОЗЪЧЕН ИНСУЛТ С ТРОМБОЛИЗА Минимален болничен престой – 5 дни лв.
КП 3 ПАРЕНХИМЕН МОЗЪЧЕН КРЪВОИЗЛИВ Минимален болничен престой – 7 дни При насочване за оперативно лечение – 1 ден лв.
КП 4 СУБАРАХНОИДЕН КРЪВОИЗЛИВ Минимален болничен престой – 1 ден лв.
КП 5 ОСТРА И ХРОНИЧНА ДЕМИЕЛИНИЗИРАЩА ПОЛИНЕВРОПАТИЯ (ГИЛЕН-БАРЕ) С ИМУНОГЛОБУЛИН Минимален болничен престой – 15 дни лв.
КП 7 БОЛЕСТИ НА ЧЕРЕПНО-МОЗЪЧНИТЕ НЕРВИ (ЧМН), НА НЕРВНИТЕ КОРЕНЧЕТА И ПЛЕКСУСИ, ПОЛИНЕВРОПАТИЯ И ВЕРТЕБРОГЕННИ БОЛКОВИ СИНДРОМИ Минимален болничен престой – 5 дни лв.
КП 8 ДИАБЕТНА ПОЛИНЕВРОПАТИЯ Минимален болничен престой – 5 дни лв.
КП 15 НЕВРО - МУСКУЛНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ И БОЛЕСТИ НА ПРЕДНИТЕ РОГА НА ГРЪБНАЧНИЯ МОЗЪК Минимален болничен престой - 5 дни лв.
КП 17 МУЛТИПЛЕНА СКЛЕРОЗА Минимален болничен престой - 3 дни лв.
КП 18 ЕПИЛЕПСИЯ И ЕПИЛЕПТИЧНИ ПРИПАДЪЦИ Минимален болничен престой – 3 дни лв.
КП 19 ЕПИЛЕПТИЧЕН СТАТУС Минимален болничен престой – 3 дни лв.
КП 25 ПАРКИНСОНОВА БОЛЕСТ Минимален болничен престой - 3 дни лв.

За отделението