Услуга Цена
КП 101 ДЕКОМПЕНСИРАНА ХРОНИЧНА ДИХАТЕЛНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ ПРИ БОЛЕСТИ НА ДИХАТЕЛНАТА СИСТЕМА С МЕХАНИЧНА ВЕНТИЛАЦИЯ ПРИ ЛИЦА НАД 18 ГОДИНИ Минимален болничен престой – 13 дни лв.
КП 129 ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА КОМАТОЗНИ СЪСТОЯНИЯ, НЕИНДИЦИРАНИ ОТ ТРАВМА Минимален болничен престой –1 ден лв.
КП 130 ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ КОМБИНИРАНИ И/ИЛИ СЪЧЕТАНИ ТРАВМИ Минимален болничен престой – 1 ден лв.
КП 291 ТОКСОАЛЕРГИЧНИ РЕАКЦИИ ПРИ ЛИЦА НАД 18 ГОДИНИ Минимален болничен престой - 2 дни лв.
КП 292 ТОКСОАЛЕРГИЧНИ РЕАКЦИИ ПРИ ЛИЦА ПОД 18 ГОДИНИ Минимален болничен престой - 2 дни лв.
КП 293 ОТРАВЯНИЯ И ТОКСИЧНИ ЕФЕКТИ ОТ ЛЕКАРСТВА И БИТОВИ ОТРОВИ, ПРИ ЛИЦА НАД 18 ГОДИНИ при отравяния с лекарствени средства, медикаменти и биологични вещества – 2 дни; при отравяния с наркотични и психодислептични средства – 1 ден лв.
КП 294 ОТРАВЯНИЯ И ТОКСИЧНИ ЕФЕКТИ ОТ ЛЕКАРСТВА И БИТОВИ ОТРОВИ, ПРИ ЛИЦА ПОД 18 ГОДИНИ Минимален болничен престой: при отравяния с лекарствени средства, медикаменти и биологични вещества – 2 дни; при отравяния с наркотични и психодислептични средства – 1 ден лв.
КП 295 ФАЛОИДНО ГЪБНО ОТРАВЯНЕ Минимален болничен престой – 7 дни лв.

За отделението