Услуга Цена
КП 47.1 НЕСТАБИЛНА ФОРМА НА АНГИНА ПЕКТОРИС/ОСТЪР МИОКАРДЕН ИНФАРКТ БЕЗ ИНВАЗИВНО ИЗСЛЕДВАНЕ И/ИЛИ ИНТЕРВЕНЦИОНАЛНО ЛЕЧЕНИЕ С НАСОЧВАНЕ ЗА РАННА КОРОНАРОГРАФИЯ И БОЛНИЧЕН ПРЕСТОЙ ДО 1 ДЕН лв.
КП 47.2 НЕСТАБИЛНА ФОРМА НА АНГИНА ПЕКТОРИС/ОСТЪР МИОКАРДЕН ИНФАРКТ БЕЗ ИНВАЗИВНО ИЗСЛЕДВАНЕ И/ИЛИ ИНТЕРВЕНЦИОНАЛНО ЛЕЧЕНИЕ БЕЗ НАСОЧВАНЕ ЗА РАННА КОРОНАРОГРАФИЯ И С Минимален болничен престой - 3 дни лв.
КП 50 ОСТЪР КОРОНАРЕН СИНДРОМ С ПЕРСИСИТИРАЩА ЕЛЕВАЦИЯ НА ST СЕГМЕНТ С ФИБРИНОЛИТИК Минимален болничен престой до 24 часа лв.
КП 52 ОСТРА И ИЗОСТРЕНА ХРОНИЧНА СЪРДЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ III И IV ФУНКЦИОНАЛЕН КЛАС БЕЗ МЕХАНИЧНА ВЕНТИЛАЦИЯ Минимален болничен престой – 3 дни лв.
КП 53 ОСТРА И ИЗОСТРЕНА ХРОНИЧНА СЪРДЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ III И IV ФУНКЦИОНАЛЕН КЛАС С МЕХАНИЧНА ВЕНТИЛАЦИЯ Минимален болничен престой – 3 дни лв.
КП 54 ИНФЕКЦИОЗЕН ЕНДОКАРДИТ Минимален болничен престой – 28 дни лв.
КП 55 ЗАБОЛЯВАНИЯ НА МИОКАРДА И ПЕРИКАРДА Минимален болничен престой - 5 дни лв.
КП 56 РИТЪМНИ И ПРОВОДНИ НАРУШЕНИЯ Минимален болничен престой - 1 ден лв.
КП 59 БЕЛОДРОБЕН ТРОМБОЕМБОЛИЗЪМ БЕЗ ФИБРИНОЛИТИК Минимален болничен престой – 7 дни лв.
КП 60 БЕЛОДРОБЕН ТРОМБОЕМБОЛИЗЪМ С ФИБРИНОЛИТИК Минимален болничен престой – 5 дни лв.
КП 38 ИНВАЗИВНА ДИАГНОСТИКА ПРИ СЪРДЕЧНО - СЪДОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ Минимален болничен престой – 1 ден лв.
КП 39 ИНВАЗИВНА ДИАГНОСТИКА ПРИ СЪРДЕЧНО - СЪДОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ С МЕХАНИЧНА ВЕНТИЛАЦИЯ Минимален болничен престой – 3 дни лв.
КП 40.1 ПОСТОЯННА ЕЛЕКТРОКАРДИОСТИМУЛАЦИЯ С ИМПЛАНТАЦИЯ НА АНТИБРАДИКАРДЕН ПЕЙСМЕЙКЪР - ЕДНОКАМЕРЕН ИЛИ ДВУКАМЕРЕН Минимален болничен престой – 1 дни лв.
КП 44 ЕНДОВАСКУЛАРНО ЛЕЧЕНИЕ НА ЕКСТРАКРАНИАЛНИ СЪДОВЕ Минимален болничен престой – 1 ден лв.
КП 45 ИНТЕРВЕНЦИОНАЛНО ЛЕЧЕНИЕ И СВЪРЗАНИ С НЕГО ДИАГНОСТИЧНИ КАТЕТЕРИЗАЦИИ ПРИ СЪРДЕЧНО-СЪДОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ Минимален болничен престой – 1 ден лв.
КП 48 НЕСТАБИЛНА ФОРМА НА АНГИНА ПЕКТОРИС С ИНВАЗИВНО ИЗСЛЕДВАНЕ Минимален болничен престой - 2 дни лв.
КП 49 НЕСТАБИЛНА ФОРМА НА АНГИНА ПЕКТОРИС С ИНТЕРВЕНЦИОНАЛНО ЛЕЧЕНИЕ Минимален болничен престой - 2 дни лв.
КП 51 ОСТЪР КОРОНАРЕН СИНДРОМ С ПЕРСИСИТИРАЩА ЕЛЕВАЦИЯ НА ST СЕГМЕНТ С ИНТЕРВЕНЦИОНАЛНО ЛЕЧЕНИЕ Минимален болничен престой - 3 дни лв.