Услуга Цена
КП 205 ГРЪБНАЧНИ И ГРЪБНАЧНО-МОЗЪЧНИ ОПЕРАТИВНИ ИНТЕРВЕНЦИИ Минимален болничен престой – 3 дни лв.
КП 184.2 ХИРУРГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ НА ЖИВОТОЗАСТРАШАВАЩИ НА МЕКИТЕ И КОСТНИТЕ ТЪКАНИ МИНИМАЛЕН БОЛНИЧЕН ПРЕСТОЙ – 5ДНИ лв.
КП 215 ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ С ГОЛЯМ И МНОГО ГОЛЯМ ОБЕМ И СЛОЖНОСТ НА ТАЗА И ДОЛНИЯ КРАЙНИК Минимален болничен престой – 6 дни лв.
КП 216 ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ С АЛОПЛАСТИКА НА ТАЗОБЕДРЕНА И КОЛЯННА СТАВА Минимален болничен престой – 6 дни лв.
КП 217 ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ НА ТАЗА И ДОЛНИЯ КРАЙНИК СЪС СРЕДЕН ОБЕМ И СЛОЖНОСТ Минимален болничен престой – 3 дни лв.
КП 218 МАЛКИ ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ НА ТАЗА И ДОЛНИЯ КРАЙНИК Минимален болничен престой – 1 ден лв.
КП 219 АРТРОСКОПСКИ ПРОЦЕДУРИ В ОБЛАСТТА НА СКЕЛЕТНО-МУСКУЛНАТА СИСТЕМА Минимален болничен престой – 1 ден лв.
КП 220 ГОЛЕМИ ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ В ОБЛАСТТА НА РАМЕННИЯ ПОЯС И ГОРНИЯ КРАЙНИК Минимален болничен престой – 3 дени лв.
КП 221 МНОГО ГОЛЕМИ ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ В ОБЛАСТТА НА РАМЕННИЯ ПОЯС И ГОРНИЯ КРАЙНИК Минимален болничен престой – 3 дни лв.
КП 222 СРЕДНИ ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ В ОБЛАСТТА НА РАМЕННИЯ ПОЯС И ГОРНИЯ КРАЙНИК Минимален болничен престой – 2 дни лв.
КП 223 МАЛКИ ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ НА РАМЕНЕН ПОЯС И ГОРЕН КРАЙНИК Минимален болничен престой – 1 ден лв.
КП 224 ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ ПРИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ГРЪДНИЯ КОШ Минимален болничен престой – 3 ден лв.
КП 225 СЕПТИЧНИ (БАКТЕРИАЛНИ) АРТРИТИ И ОСТЕОМИЕЛИТИ ПРИ ЛИЦА ПОД 18 ГОДИНИ Минимален болничен престой – 7 дни лв.