Услуга Цена
КП 142.1 ПРЕЖДЕВРЕМЕННО ПРЕКЪСВАНЕ НА БРЕМЕННОСТТА ПО МЕДИЦИНСКИ ПОКАЗАНИЯ ДО 13 Г С ВКЛ Минимален болничен престой – 1 ден лв.
КП 142.2 ПРЕЖДЕВРЕМЕННО ПРЕКЪСВАНЕ НА БРЕМЕННОСТТА ПО МЕДИЦИНСКИ ПОКАЗАНИЯ ОТ 14 ГС ДО 20 ГС ВКЛ Минимален болничен престой – 1 ден лв.
КП 143 ИНТЕНЗИВНИ ГРИЖИ ПРИ БРЕМЕННОСТ С РЕАЛИЗИРАН РИСК Минимален болничен престой – 5 дни лв.
КП 144 СТАЦИОНАРНИ ГРИЖИ ПРИ БРЕМЕНОСТ С ПОВИШЕН РИСК ПРЕДИ 36 ГЕСТАЦИОННА СЕДМИЦА Минимален болничен престой – 3 дни лв.
КП 145 НЕРАДИКАЛНО ОТСТРАНЯВАНЕ НА МАТКАТА Минимален болничен престой – 5 дни Минимален болничен престой при лапароскопски процедури – 2 дни лв.
КП 146 РАДИКАЛНО ОТСТРАНЯВАНЕ НА ЖЕНСКИ ПОЛОВИ ОРГАНИ Минимален болничен престой – 8 дни лв.
КП 147 ОПЕРАТИВНИ ИНТЕРВЕНЦИИ ЧРЕЗ КОРЕМЕН ДОСТЪП ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА БОЛЕСТНИ ИЗМЕНЕНИЯ НА ЖЕНСКИТЕ ПОЛОВИ ОРГАНИ Минимален болничен престой – 4 дни Минимален болничен престой при лапароскопски процедури – 2 дни лв.
КП 148 ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ ЗА ЗАДЪРЖАНЕ НА БРЕМЕННОСТ СЛЕД ХАБИТУАЛНИ (ПОНЕ 2) АБОРТА И/ИЛИ МНОГОПЛОДНА БРЕМЕННОСТ И/ИЛИ ИН ВИТРО ОПЛОЖДАНЕ И/ИЛИ СЪСТОЯНИЕ СЛЕД ОПЕРАЦИЯ НА МАТОЧНАТА ШИЙКА (КОНИЗАЦИЯ, АМПУТАЦИЯ ИЛИ ТРАХЕЛЕКТОМИЯ) Минимален болничен престой - 2 дни лв.
КП 149 ОПЕРАТИВНИ ИНТЕРВЕНЦИИ ЧРЕЗ ДОЛЕН ДОСТЪП ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА БОЛЕСТНИ ИЗМЕНЕНИЯ ИЛИ ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЖЕНСКИТЕ ПОЛОВИ ОРГАНИ Минимален болничен престой – до 24 часа лв.
КП 150 КОРЕКЦИИ НА ТАЗОВА (ПЕРИНЕАЛНА) СТАТИКА И/ИЛИ НА НЕЗАДЪРЖАНЕ НА УРИНАТА ПРИ ЖЕНАТА Минимален болничен престой – 3 дни лв.
КП 151 ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ И КОНСЕРВАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ТОКСО-ИНФЕКЦИОЗЕН И АНЕМИЧЕН СИНДРОМ ОТ АКУШЕРО-ГИНЕКОЛОГИЧЕН ПРОИЗХОД Минимален болничен престой – 5 дни лв.
КП 152 КОРЕКЦИИ НА ПРОХОДИМОСТ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА АНАТОМИЯ ПРИ ЖЕНАТА Минимален болничен престой – 5 дни лв.
КП 154 ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ИНТРА- И ПОСТПАРТАЛНИ УСЛОЖНЕНИЯ, ДОВЕЛИ ДО ШОК Минимален болничен престой – 5 дни лв.
КП 155 ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ИНТРА- И ПОСПАРТАЛНИ УСЛОЖНЕНИЯ, ДОВЕЛИ ДО ШОК, С ПРИЛОЖЕНИЕ НА РЕКОМБИНАНТНИ ФАКТОРИ НА КРЪВОСЪСИРВАНЕТО Минимален болничен престой – 6 дни лв.