Всички лица, станали пациенти на  спешно отделение на университетска болница „ Дева Мария“, транспортирани до спешно отделение от екипите на Центъра за спешна медицинска помощ  или самоопределили се като спешни, се преглеждат БЕЗПЛАТНО от дежурния лекар в Спешно отделение на университетска болница „Дева Мария“.

Преценката за необходимост от консултация със специалист/и и/или хоспитализация се извъшва единствено от дежурния лекар в Спешно отделение.

Спешни пациенти са:

  • Всички болни и пострадали, намиращи се в състояние, пряко застрашаващо живота им;
  • Всички болни и пострадали при ПТП, при кризисни ситуации, бедствия и т.н., транспортирани до спешно отделение от екипите на Центъра за спешна медицинска помощ- Бургас;
  • Болни и пострадали, потърсили сами помощ в спешно отделение, при които се установи необходимост от последваща хоспитализация;
  • Лица с данни за психично разстройство, които представляват опасност за себе си или околните- търси се съдействие на органите на реда и Център за психично здраве- Бургас;
  • Жени със започващо раждане или аборт;
  • Военноинвалиди и военнопострадали;
  • Лица с трайна загуба на работоспособността над 90 %.

Всички пациенти, преминали през Спешно отделение и насочени за хоспитализация, НЕ ЗАПЛАЩАТ прегледи, изследвания и манипулации.

Ако пациентът откаже да бъде приет в лечебното заведение, въпреки становището на специалист за нуждата от това, или откаже да бъде включен в листа за планов прием, отказът се документира писмено срещу подпис в листа за преглед, издаден от Спешно отделение.

В случай на отказ от хоспитализация, разходите по извършените прегледи, изследвания и консултации се заплащат от пациента по цени, определени от лечебното заведение.

Всички спешни пациенти, които преминават през Спешно отделение и не подлежат на хоспитализация, имат право на БЕЗПЛАТНИ:

  • Преглед при дежурен лекар на Спешно отделение
  • Пълна кръвна картина

/съгласно Приложение №19 от Методика за субсидиране на лечебните заведения през 2017 г., утвърдена със Заповед № РД-01-12/13.01.2017 г. на Министерството на здравеопазването/

Всички останали изследвания и манипулации се заплащат съгласно ценоразписа на лечебното заведение.

Ако пациентът откаже преглед при дежурния лекар в Спешно отделение и настоява да бъде прегледан директно от лекар- специалист, всички изследвания и манипулации се заплащат съгласно ценоразписа на лечебното заведение