Трансфонтанелна ехография

Трансфонтанелната ехография като метод за диагностика

Трансфонтанелната ехография (ТФЕ) е ултразвуков, съвременен, неинвазивен метод с висока информативна стойност, въведен вече рутинно в неонатологична практика на МБАЛ Дева Мария. Методът е утвърден като скринингов за ранна диагностика на мозъчните поражения при новородените деца. Той е лесно осъществим – поставя се специален уред (трансдюсер) върху отворената фонтанела на детето и така се прави оглед на мозъчните структури. Това изследване започва да се провежда рутинно поради неговите много предимства: може да се проведе непосредствено след раждането; напълно е безболезнен и неинвазивен; без противопоказания; лесно осъществим и е с висока информираност. Освен това дава възможност за повторно изследване и дългосрочно проследяване (до затваряне на фонтанелата на детето) на установените промени, а оттам и своевременно назначаване на адекватно лечение без никаква опасност за детето.

Основните показатели за определяне на „рисковите“ деца са следните:

  • Деца родени преждевременно

  • При деца родени след рискова бременност

  • При деца поставени на апаратна вентилация след раждане

  • При деца родени с асфиксия

  • При деца с гърчови и неврологични прояви

В голяма част от случаите Трансфонтанелната ехография направи излишно приложението на компютърна ехография и ядреномагнитния резонанс. Последните, освен с високата си цена, са свързани и с неблагоприятно въздействие върху новороденото. Изследването (ТФЕ) може да се извършва и при рискови, и при здрави новороден деца и е най-безопасния и щадящ метод за откриване на вродени малоформации, хидроцефалия, хеморагични (мозъчен кръвоизлив), хипоксични (перивентрикуларна левкомалация) поражения на мозъчната тъкан, асиметрия на мозъчните структури, вентрикулна дилатация, кисти. Ранната диагноза на повечето от тези мозъчни поражения дава възможност за успешното им лечение без усложнения и без дефицит в развитието на децата. Всичко това налага ТФЕ да се познава като диагностичен метод не само от лекарите, но и от вас родителите.   

За отделението