Нормално раждане:

 

1.Кръвна група Rh- фиш за имунохематологично изследване (оригинал с подпис и печат)

2.Изследвания:

  • Васерман (оригинал с подпис и печат)
  • Австралийски антиген (оригинал с подпис и печат)
  • СПИН (оригинал с подпис и печат)

3.резултат от влагалищен секрет от м. л. - IX (оригинал с подпис и печат)

4. ПКК от м.л. - X

 

Планово цезарово сечение:

 

1.Кръвна група Rh- фиш за имунохематологично изследване (оригинал с подпис и печат)

2.Изследвания:

  • Васерман (оригинал с подпис и печат)
  • Австралийски антиген (оригинал с подпис и печат)
  • СПИН (оригинал с подпис и печат)

3.резултат от влагалищен секрет от м. л. - IX (оригинал)

4. ПКК от м.л. – X

7 дни преди операцията

5. Биохимия- кръвна захар, урея, креатенин, пикочна клиселина, АСАТ, АЛАТ, общ белтък; (оригинал с подпис и печат)

Фибриноген (оригинал с подпис и печат)

протромбиново време (оригинал с подпис и печат)

INR; (оригинал с подпис и печат)

време на кървене и съсирване (оригинал с подпис и печат)

6. ЕКГ и консултация с кардиолог

7. Консултация с анестезиолог