Сектор Електрокардиостимулация

 В МБАЛ”Дева Мария”  функционира отделение по кардиология и инвазивна кардиология. В отделението по Кардиология към МБАЛ”Дева Мария” се поставят и постоянни електрокардиостимулатори /пейсмейкъри/ от висок клас. Месечно се имплантират над 15 такива устройства на пациенти със спешна нужда от този вид лечение. Към университетска болница ”Дева Мария”  функционира кабинет по електрокардиостимулация, където се проследяват пациенти с имплантирани преди това пейсмейкъри. 

 

Тук пациентите с тежка сърдечна недостатъчност  получават високоспециализирана помощ и се преценява необходимостта от ресинхронизираща терапия.

Пейсмейкърът е малко устройство с големината на джобен часовник, което се поставя подкожно в гръдната или коремната кухина на пациенти със сърдечни проблеми. Хората могат да имат нужда от пейсмейкър поради различни причини, но най-честата причина е аритмията, при която сърдечния ритъм е извън норма.

Нормално с напредването на годините сърцето на човек остарява и това може да затрудни неговото правилно функциониране. Увреждането на сърдечния мускул поради инфаркт също може да увреди дейността на сърцето. Някои лекарствени средства също могат да увредят сърдечения ритъм. Във всички изброени по-горе случаи състоянието на пациента може да се подобри с поставянето на пейсмейкър, който да регулира дейността на сърцето му.

Най-общо казано пейсмейкърът представлява малко компютърно устройство, което се състои от генератор, батерии и електроди, които засичат електрическата активност на сърцето и изпращат получените данни към компютърното устройство, разположено в генератора. Ако бъде засечен абнормен сърдечен пулс тогава пейсмекърът изпраща импулс към сърцето, с което нормализира сърдечната честота.

След като на пациента бъде поставен пейсмейкър е нужно той да посещава редовно своя лекуващ лекар за профилактични прегледи и контролиране на дейността на пейсмейкъра.

Пейсмейкърът може да се използва за лечението на много състояния, но най-често се използва при пациенти с брадикардия – състояние, при което сърцето бие много бавно. Други често срещани състояния, при които се използва пейсмейкър са аритмиите – състояние, при което се регистрира абнормен сърдечен ритъм.

Времето на живот на батерията, която захранва пейсмейкъра е приблизително 10 години. След този период се налага подмяна на цялото устройство. Днешните пейсмейкъри могат да бъдат настроени, така че да отговарят на нивото на физическа активност, което пациентът иска да поддържа. По такъв начин голяма част от пациентите успяват да водят активен начин на живот.