Вътрешни болести Вътрешни болести


Вътрешните болести е най - обширната специалност в медицината. Тя обхваща заболяванията на белите дробове, сърцето, стомашно - чревния тракт, пикочо - половата система, ревматичните заболявания. Човешкият организъм е едно неделимо цяло и всички органи и системи функционират в непрекъснато взаимодействие. Лекарите интернисти, извършват обстоен преглед на пациента, диагностицират и лекуват съответното заболяване. Когато е необходимо се назначават и допълнителни изследвания. Поради своята обширност специалността вътрешни болести се подразделя на редица тесни специалности, като гастроентерология, пулмология и др.