Анестезиология Анестезиология


Консултацията с  Анестезиолог е необходима  в случаите, когато на пациента му предстои оперативно лечение или раждане чрез секцио. 
По време на консултацията лекарят получава необходимата информация от пациента, за да прецени подходящата за него анестезия и  дали е необходимо да се направят алергологични проби за упойки и рентгенография на бял дроб или други изследвания.
 
Анестезии се прилагат   в операционна зала,  при някои случаи в манипулационна, както и в кардиологично отделение по време на дефибрилация на пациента.

Анестезиите биват три вида:

  • обща ендотрахиална анестезия
  • обща венозна анестезия
  • локо-регионална анестезия
 
В някои случаи се прилага и анестезия с ларингеална маска.