Галина Иванова - началник отдел "Пациентски грижи"