проф. д-р. Борислав Владимиров - Методичен ръководител на Ортопедично отделение