Доц.д-р Борислав Денчев - съдов хирург, началник Клиника по съдова хирургия; ръководител Научно-учебен отдел на УМБАЛ "Дева Мария"