д-р Димитър Илиев - Началник Ортопедично отделение