Д-р Мария Иванова-Търнева - Неонатолог, началник на отделение по Неонатология