Галина Иванова - началник отдел "Пациентски грижи"

Магистър по Социални дейности и здравни грижи.Работила е като регистратор в кардиохирургична клиника. Нейните комуникативни умения, подкрепени от доверието, което внушава, са важна част от работата ѝ в отдел Пациентски грижи. Грижата за пациентите от емоционален и психологичен аспект, както и тяхната информираност в условията на болничното лечение, са нейния приоритет. Пациентски грижи за нея е мостът между пациент и медик, укрепен с доверие, хуманност и професионализъм.