д-р Стефан Бузалов - акушер-гинеколог

д-р Стефан Бузалов

Специалист  по акушерство и гинекология, с втора специалност и онкология.

Завършил е ВМИ Пловдив през 1984 г. Професионалният  му опит започва в АГ Клиника към “Университетска многопрофилна болница за активно лечение - Стара Загора ЕАД “. Работил е 4 г. към АГ Клиника “Торакс”, гр. Пловдив.

От 2010 г. работи в болница МБАЛ "Св. Иван Рилски", гр. Стара Загора. От 2021 г. е гостуващ гинеколог в университетска болница "Дева Мария".

Своят опит, специализация и професионални интереси насочва към ендоскопската хирургия - лапароскопия и хистероскопия. Това са съвременни безкръвни интервенции, максимално щадящи пациентите и обикновено се прилагат за диагностика и лечение на гинекологични заболявания като яйчникови кисти, миомни възли, ендометриоза, стерилитет, установяване проходимост на тръби, отстраняване на сраствания, пластика на тръби и др.

Има над 25 годишен опит, над 2 500 ендоскопски операции, над 50 000 колпоскопии и повече от 100 раждания на година.

Специализирал е в големи европейски центрове по ендоскопска хирургия – IRCAD, Strasbourg-France, Leuven-Belgium, London, Baden, Barcelona, Milano.


Професионални интереси

 • Ендоскопска хирургия /Лапароскопия и хистероскопия/
 • Колпоскопия
 • Онкология
 • Репродукция


Курсове и специализации

 • Втора специалност Онкология
 • Курс по ехографска диагностика
 • Курс по колпоскопия
 • Курс по урогинекология
 • Курс по оперативни гинекологични техники
 • Курсове по микроинвазивна хирургия и гинекологична ендоскопия
 • Европейски сертификат I-во и II-ро ниво по “Оперативна лапароскопия в гинекологията" от Медицински Университет Плевен - ТЕЛЕЦ по оперативна лапароскопия, проф. д-р Гр. Горчев, д.м.н.
 • IRCAD - Training in minimal Access Surgery, IRCAD - University of Strasbourg, France/ ‘Laparoscopic Gynecological Surgery Course - New Insights in prolapse surgery - vaginal and laparoscopic routes’
 • Satellite Workshop SW3, ESGE “Laparoscopic suturing on the pelvic trainer model, Guilford, UK
 • Laparoscopic suturing, Leuven, 10-12 October 2012
 • IRCAD-New Insight in Prolapse Surgery, IRCAD - University of Strasbourg, France, 17-19 October 2011
 • IRCAD-Gyn.Cancer&Laparoscopic Approach, IRCAD - University of Strasbourg, France,11-13 June 2012
 • Workshop on Female Pelvic Surgical Anatomy, Barcelona, 1-2 March 2013
 • Practice Course for TAIL Hysterectomy, Baden, 4-5 July 2013
 • Modern Hysteroscopy, Leuven, 27-29 November 2013
 • IRCAD-Advanced Technick in Operative Gynecological Endoscopy, IRCAD - University of Strasbourg, France, 2-4 December 2013
 • New Trends in Operative Histeroscopy, Bigatti, 17-18 April 2014
 • IRCAD-Current Techniques in Treatment of Severe Endometriosis, IRCAD - University of Strasbourg, France, 8-10 September 2014