Доц. д-р Таньо Сечанов - ендокринолог и ендокринен хирург, началник Клиника по хирургия

Доц. д-р Таньо Сечанов

Доц. Д-р Таньо Сечанов е специалист ендокринолог и ендокринен хирург, началник Клиника по Ендокринна Хирургия към УСБАЛЕ по ендокринология „Акад. Иван Пенчев“. Национален консултант по ендокринна хирургия.

Национален консултант по ендокринна хирургия. Професионалният интерес на доц. Д-р Таньо Сечанов е насочен към проблемите на туморните заболявания на ендокринните жлези (щитовидна, паращитовидна, надбъбречни). През 1989г. защитава дисертационен труд на тема „Хирургично лечение на кардином на щитовидната жлеза“, а през 1994г. е избран за доцент към клиника по ендокринна хирургия.

1979г.- работи в хирургично отделение на районна болница в гр. Своге.

1981г.- до днес- работи в Клиника по ендокринология и хирургия на СБАЛЕНГ. Понастоящем е член на екипа на МБАЛ „Св. Пантелеймон“

2004г.- назначен е за Началник клиника по ендокринна хирургия към Университетска болница по ендокринология

1973-1979- магистър по медицина, Медицинска академия- София

1989г.- защитава дисертационен труд на тема „Хирургично лечение на карцином на щитовидната жлеза“

1994г- доцент към клиника по ендокринна хирургия

Членства: Научните медицински дружества в България; Дружеството по хирургия; Дружеството по ендокринология; Българската секция на интернационалната асоциация на хирурзите със седалище в САЩ; Европейската асоциация на ендокринните хирурзи