Десислава Овчарова - медицински представител

Десислава Овчарова

Десислава Овчарова е магистър по Стопанско управление, но професионалният си опит трупа в туристическата сфера, където развива комуникативните си умения и ориентацията в социалните и междуличностни отношения. Решава да приеме предизвикателството да стане част от отдел Пациентски грижи, защото иска да бъде полезна на тези, които се сблъскват с недобре познатата сфера на здравеопазването. Натрупаният предишен опит и уменията да комуникира с различни типове хора ѝ помага бързо да скъсява дистанцията с потърсилите медицинска помощ в университетска болница "Дева Мария" и да отговаря адекватно на техните нужди.

Десислава Овчарова говори английски и немски езици.