д-р Живка Чочева - лекар- специалист

Д-р Чочева завършва медицина през 1983 г. в Медицинска академия- Варна.