д-р Христо Спасов - началник отделение

д-р Христо Спасов

Д-р Христо Спасов идва в университетска болница "Дева Мария" от Специализираната болница за активно лечение на онкологични заболявания в София. Той е познат на бургаските пациенти като част от екипа на д-р Филип Маринов, с който отделението по медицинска онкология стартира преди 3 години.

Опитът на д-р Христо Спасов е трупан в образователни програми в Румъния, Чехия, Австрия, Холандия и Германия. Преди да започне работа в Специализираната болница за активно лечение на онкологични заболявания- София, д-р Спасов работи седем години във второ отделение по медицинска онколоогия на МБАЛ Сердика. Своята специализация по медицинска онкология прави в Медицински университет- Плевен. Говори английски и немски езици, което му помага не само да е в крак със световните новости в лечението на онкологичните заболявания, но и да бъде максимално полезен на пациентите от чужбина, постоянно пребиваващи в България. Има допълнителни обучения по лечение на недребноклетъчен рак на бял дроб, тумори на панкреаса, рак на гърдата, плоскоклетъчни карциноми на глава и шия, тумори на пикочната система, мозъчни тумори и др.