д-р Златина Маринова- Кънева - лекар

Д-р Златина Маринова е завършила ПМИ- гр. Пловдив със специалност "рентгенов лаборант" ,а  след това Медицински университет- гр. Пловдив.

Притежава специалности "Социална медицина" от Медицински университет- Варна и квалификация  по "Здравен мениджмънт " от УНСС. Има следдипломна квалификация по "Публична администрация" от УНСС

Трудовият си стаж трупа в КОЦ- Бургас, УМБАЛ "Царица Йоана- ИСУЛ" гр. София, РЗИ- Бургас, РЗОК- Бургас