д-р Тодор Драганов - съдов хирург

д-р Тодор Драганов

През 1991г. завършва медицина във ВМИ - Плевен, а през 1997г. придобива специалност Хирургия във ВМИ-София.
От 1992 до 2000г. работи като ординатор-хирург в ОТОБ гр. Горна Оряховица.
От 2000 до 2008г.работи като специалист хирург в МЦ Здраве - Павликени
От 2009 до 2012г. - клиничен ординатор в Клиника по Съдова хирургия и ангиология на СБАЛССЗ Св. Екатерина - гр. София.

Член на Европейската асоциация по съдова хирургия

Член на Българското национално дружество по съдова и ендоваскуларна хирургия и ангиология

  • Удостоверение за следдипломна квалификация по долна ендоскопия
  • Удостоверение за следдипломна  квалификация по абдоминална ехография
  • Специализация за лечение на хемороидална болест с Ruber Band Ligatio - Онклиник - Букурещ 2009г.
  • Postgraduate education  by the Biolitec biomedical tehnology GmbH Yena Germany - Using the Diod laser in the Endovenous Laser Treatment - 2011 Budapest
  • Призната правоспособнсот по Ултразвукова съдова диагностика - 2012г.
  • Sertificate of Athendance Balkan Endovascular Course - 2012
  • European Vascular Course Maastricht the Netherlands - 2014
  • European Venuose  Master Clase - Varicose veins diagnostics and treatment - Sertificate of Athendance - 2014
  • European Vascular Course- Sertificate of Athendance- 2014
  • Свидетелство за професионална квалификация по ендоваскуларна съдова хирургия - МУ гр. София - 2012