Доц. д-р Анатоли Карашмалъков, д.м - Хирург - онколог - Началник на Хирургично отделение

Доц. д-р Анатоли Карашмалъков, д.м

Специалности:  хирургия и онкология

Работи в I Хирургична клиника на Университетска боница, Стара Загора.
Главен асистент в секцията „Обща и оперативна хирургия“ на Медицински факултет при Тракийски университет, Стара Загора.
Завършил медицина в ВМИ – Стара Загора през 1990г.
Придобита специалност по Хирургия през 1997г.
Придобита специалност по Онкология през 2000г.

През 2014 година защитена дисертация на тема „Възможности за лечение на жлъчно-каменната болест с модифицирана трансумбиликална лапароскопска холецистектомия” за придобиване на научна и образователна степен „Доктор по медицина”.

Квалификационни курсове:

Лапароскопска хирургия (ръководител: проф. Даманов)
Хепато-билиапна и панкреатична хирургия (лектори: prof. M.Makuuchi, prof. N.J.Lygidakis, prof. G.Torzilli)
Хирургия на панкреаса (лектори: prof. M.Makuuchi, prof. N.J.Lygidakis)
Хирургия на чернодробните метастази (лектори: prof. N.J.Lygidakis, prof. I.Popescu)
Съвременно хирургично и комплексно лечение на рака на млечната жлеза. Сентинелна биопсия. (ръководител: prof. R.Jakesz)
Стандарти и методи за стадиране в онкологията (ръководител: проф. Черноземски)
Абдоминална ехография
Горна и долна гастроинтестинална ендоскопия

Публикации:

Над 100 статии и презентации, представени и публикувани в най-престижните български и международни медицински форуми и издания като: Archives of Surgery, Annals of Surgery, Lancet Oncology, Hepatogastroenterology, British Journal of Surgery, European Journal of Cancer Care и др.
Разработен нов метод за лапароскопско премахване на жлъчния мехур с единствен разрез, скрит в гънките на пъпа, публикуван в хирургичното списание на Американската медицинска асоциация "Archives of Surgery" в броя от април 2010г.