д-р Цветана Асеникова - Началник - Неврологично отделение

д-р Цветана Асеникова

1988г. завършила образователно-квалификационна степен магисър-лекар във ВМИ Варна
1994г. Призната специалнност по Нервни болести.
1995 - 2010г. Ординатор-невролог в МБАЛ Бургас - Неврологично отделение
от 2005г. Специалист-невролог в МЦ Света София - Бургас
2009г. Преминала курс по Доплерова сонография при проф. Шотеков и Доц. Василева и призната правоспособност по Ултразвукова диагностика на нервната система.
2010г. Преминала курс по Електромиография при Проф. Ишпекова и призната правоспособност по електромиография.
2008г. сертификат от Българската асоциация по невроонкология.
Участие в конгреси, квалификационни курсове, симпозиуми и научни конференции:

2013г. - Магистър по Стопанско управление  и здравен мениджмънт. 

 

  • Интернационален Дунавски симпозиум по неврологични науки.
  • Конгреси по неврология.
  • Национална конференция по проблемите на епилепсията при деца и възрастни - диагностика и лечение.
  • Национална конференция по Епилепсия и пароксизмални състояния.
  • Национален семинар за мястото на класическите антиконвулсанти в лечението на Епилепсията.
  • Национална конференция по проблемите на Мозъчнно-съдовата болест.
  • Национална конференция по патофизиология и лечение на болката.
  • Национална конференция за насърчаване на изследванията на редки болести в страните от Източна Европа.
  • Тематични лекционни курсове.