Д-р Пламен Петров - Образна диагностика, началник отделение

Д-р Пламен Петров

Завършил Висше мед. образование в МУ - Плевен през 1998
 Придобита специалност Образна диагностика през 2005
 Трудов стаж:
 1998 -2000 МБАЛ Габрово
 2000-2009 ДКЦ Габрово
 2010 - 2011 MRI Paphos center ( Cyprus)
 
 Придобита квалификация
 - Ехография - Д-р Чакърски
 - Ехо и мамогафия
 - СТ и Магнитно-резонансна томография - Доц. З. Тончев ( Болница Лозенец)