д-р Ани Кирова - лекар- специализант

д-р Ани Кирова

Д-р Ани Кирова е завършила Медицински университет- Плевен. Говори английски и руски езици