Д-р Петър Митков - анестезиолог-реаниматор

Д-р Петър Митков

Завършва медицина през 1986г. в гр. Одеса, Украйна. След придовиване на специалност " Детски болести" работи, като детски лекар в Украйна. През 1998г. придобива специалност " Анестизиология и интензивно лечение". До 2013г. работи в СХБАЛ " Амброаз Паре" гр. Сливен.

Следдипломнa квалификация:

- Преминава курс и придобива международно признат сертификат по програмата C.E.E.A. ( Commitee for European Education in Anesthesiolody)

Тематични курсове:

- Анестезия при ендоскопски операции

- Анестезиология и интензивно лечение в детска възраст

- Септични състояния- фундаментален проблем при интензивно лечение

- Анестезиология и интезивно лечение в коремната хирургия

- Кардиопулмонална ресусцитация при новородени деца

Участие в конгреси в областа на Анестизиологията и интензивното лечение с международно участие.