Д-р Николай Игнатов - Началник ОАИЛ

Д-р Николай Игнатов

Републикански консултант по Анестезиология и интензивно лечение - 2010-2011г.
Завършил медицина в Тракийски университет - Стара Загора през 1996г.
Придобил специалност „Анестезиология и интензивно лечение” - 2002г.
Работил в Университетска болница Стара Загора - 1999-2011г
Придобил сертификат по локорегионална анестезия.
Сертификат по проблеми в анестезията и обезболяване в акушерството и гинекологията.
Тематичен ръководител на курс по локорегионална анестезия в ортопедията и травматологията.
Тематичен ръководител на специализиран курс по анестезия в гръдната хирургия.

Публикации:

  • „Висока периферна аксиларна блокада” - специализирано издание „Анестезиология и интензивно лечение”
  • Увод и поддържане на моноанестезия със севофлуран - Първа публикация на темата в България