Д-р Николай Бусилков - Анестезиолог

Д-р Николай Бусилков

Д-р Николай Бусилков завършва през 2001 г. в  Държавната Медицинска Академия в Украйна. Следващите три години специализира детска анестезиология, но работи и с възрастни. През 2004 год. изкарва специализация „Анестезиология“ от Кримски Медицински Университет, която е първа категория. По-късно се сдобива с втора категория специалност „Детска Анестезиология“. Допълнително завършва курсове на тема „Кръводарителен и лечебен плазмаферез“, както и „Анестезия в акушерството и гинекологията“.

Работният му стаж започва през 2001 година като стажант лекар по детска анестезиология в Детска Областна клинична болница в Украйна. След това специализира като лекар-детски анестезиолог и работи в Украйна като лекар-анестезиолог до 2016 г, когато решава да се премести в България.