Д-р Пламен Пенчев - инвазивен кардиолог

Д-р Пламен Пенчев

Завършва висше образование в Медицински университет - гр. Варна през 2001 г.
 Има придобита специалност „Кардиология“ през 2012г. след специализация в УМБАЛ „Света Марина“ Варна.         
Придобит сертификат за квалификация по „Инвзивна кардиология“ през 2013г.                                                                                                                   
Професионален стаж:
   - 2001 -2003г. Отделение по педиатрия на МБАЛ „Иван Селимински“  - гр.Сливен
   - 2003 -2004г. Клиника по Вътрешни болести на  УМБАЛ „Света Марина“ – гр. Варна
  - 2004 -2013г. Клиника по Инвазивна Кардиология на  УМБАЛ „Света Марина“ – гр. Варна
Работи ехокардиография, Холтер – ЕКГ, стрес тестове. От 2006г. работи активно в областта на инвазивната кардиология, а през последните години има опит и в областта на реналната и каротидната ангиопластика. През 2008 г. въвежда  за пръв път във Варна и Източна България използването на компютърен томограф за диагностика на коронарните артерии.

Има 10-годишен преподавателски стаж. От 2003г. е университетски преподавател по вътрешни болести, а от 2007г. до 2013г. е преподавател по кардиология. За този период има участие в редица специализирани курсове и конгреси в страната и различни европейски страни в областта на общата и инвазивната кардиология и компютър-томографската диагностика на сърцето. Има над 10 научни публикации.

Член на дружеството по инвазивна кардиология в България.