д-р Димитър Илиев - Началник Ортопедично отделение

д-р Димитър Илиев

1982 г. Висше образование - МА ВМИ - гр. Варна.
1987 г. Придобита специалност - МА София по ортопедия и травматология.

Професионална заетост:
От 1982 г. лекар - ортопед в МБАЛ - Бургас
2000 г. Началник Ортопедично отделение в МБАЛ Бургас
2002 г. Изпълнителен директор в МБАЛ Бургас
2004 г. Ортопедична практика в МЦ "Света София" Бургас
Допълнителна квалификация:
1984 г. Спешна оперативна травматология в НИСМ "Н. И. Пирогов" София
1985 г. Оперативна ортопедия - ИСУЛ София
1987 г. Възстановителна хирургия на горен крайник - МА НИОТ - София
1988 г. Оперативно лечение при вродени и придобити деформации на долни крайници
1990-91 г. Ендопротезиране на тазобедрени стави в МА НИОТ София
1995 г. Хирургия на гръбначен стълб в МА НИОТ - София
2003 г. Сонография /ехография/ на тазобедрени стави при новородени
От 2000 г. активен член на Европейската асоциация по ортопедия и травматология.