Д-р Мария Иванова-Търнева - Неонатолог, началник на отделение по Неонатология

Д-р Мария Иванова-Търнева

През 1980 г. завърших медицина в МУ - Пловдив. През 1987 г. придобих специалност „детски болести”. През 1999г. преминах основен курс по неонатология и индивидуално обучение по специалността в МА, Институт по педиатрия, Клиника по неонатология в София. Специалност „неонатология” придобих през 2000г. в Медицинска академия, Висш Медицински институт, Пловдив. Имам изкаран курс по трансфонтанелна ехография. 

От 1987 г. съм старши ординатор в УМБАЛ „Св. Георги”, АГ Клиника, Неонатология - Пловдив. Преди това съм работила като микропедиатър към ОБ-Кърджали. От 1981 до 1985 г. завеждах Интензивен сектор в отделение за новородени и недоносени деца в ПОБ- Хасково. От 1985 до 1987 г. работих като педиатър в Трета Градска Болница -Пловдив. От 2006 г. до 2008 г. бях лекар ординатор в МБАЛ- Първомай, а от 2010 г. до 2012 г. работих като неонатолог в СБАЛАГ „Селена” - Пловдив. 

В МБАЛ "Дева Мария" като началник на отделението по неонатология работя от октомври 2013 г. 

Квалификационни курсове:

Индивидуално обучение по неонатология в МУ - София
Курс по трансфонтанелна ехография в МУ - София. 
Първична и продължителна реанимация на новороденото - Клиника по Неонатология - София
Интензивна терапия в неонатология - "Токуда" болница - София
Участие в конференции и конгреси по педиатрия и неонатология