д-р Ралица Николова - акушер-гинеколог

д-р Ралица Николова

Специализирала и защитила специалност по акушерство и гинекология във водещата акушеро-гинекологична болница СБАЛАГ"Майчин дом" – София през 2008г. 

Притежава опит и допълнителна квалификация по оперативна гинекология , ултразвукова диагностика при бременни, 3D/4D ехографията, колпоскопия и деструктивно лечение на преканцерозите на маточната шийка , хистероскопия ,водене на високо рисково раждане придобит чрез продължителна практика с модерна апаратура и обучения . 
Владее отлично методите за онкопрофилактика, ранна диагностика и лечение на гинекологичните заболявания. 
Работи 7 години в МБАЛ "Бургасмед", а от май 2019 г. до момента работи в УМБАЛ "Дева Мария" гр. Бургас

Професионалната ѝ насоченост е към профилактиката и лечението на преканцерозите на маточната шийка , с което е свързана дългогодишната ѝ практика, проследяване на високорискова бременност, нормално и оперативно акушерство.