д-р Мирослав Минчев - акушер- гинеколог

д-р Мирослав Минчев

Д-р Мирослав Минчев е завършил Медицинската академия в София. През 1992 г. придобива специалност „Акушерство и гинекология”.

Д-р Минчев притежава:

- удостоверение за проведена форма на продължителна квалификация : Теория и практика на колпоскопията. Тъканнодеструктивна терапия

- сертификат за участие в национален симпозиум " Съвременни аспекти в минимално инвазивната гинекологична хирургия 

- удостоверение за проведена форма на обучение " Теория и практика на хистероскопията "

- удостоверение за проведена форма на обучение : Ултразвук в акушерството и гинекологията ;

- свидетелство за професионална квалификация : диагностична и оперативна лапароскопия в гинекологията