Янка Ченешева - Старша акушерка

Янка Ченешева

През 1978 г завърших ПМИ гр. Хасково - специалност- акушерка. Разпределението ми за работа беше в с. Прилеп - женска и детска консултация.От 1983 до1985 г. работих в НХК гр. Бургас- женска консултация. През 1986 г до 2009 г работих в МБАЛ гр. Б-с.

От 2009 г до момента работя в МБАЛ" Дева Мария. 35г стаж като акушерка от които, 10 г като операционна акушерка и останалите в родилна зала.