Вътрешни болести Вътрешни болести

За отделение - Вътрешни болести

В отделението по Вътрешните болести към университетска болница „Дева Мария” работят специалисти по вътрешни болести, пулмология и нефрология. Болницата разполага с модерна апаратура за диагностика и лечение.

Вътрешните болести е най - обширната специалност в медицината. Тя обхваща заболяванията на белите дробове, сърцето, стомашно - чревния тракт, пикочо - половата система, ендокринни заболявания и др. Човешкият организъм е едно неделимо цяло и всички органи и системи функционират в непрекъснато взаимодействие. Поради своята обширност специалността вътрешни болести се подразделя на редица тесни специалности.

Приоритет в работата на отделението по вътрешни болести в университетска болница „Дева Мария” са лечението на остри или хронични бъбречни възпаления, цистити, бъбречно каменна болест, ренална хипертония и други болести на бъбреците. В лечебното заведение се лекуват и пневмонии и бронхопневмонии. Отделението разполага и с ендоскопска апаратура за извършване на фибробронхоскопии и спирометър. Прилага се лечение с най-модерни антибиотици съгласно правилата за добра медицинска практика.  

В работата на отделението широко е застъпена превенцията, като ранен метод за диагностика на заболявания и тяхното навременно лечение, чрез провеждане на информационни кампании и извършването на безплатни профилактични прегледи от различни специалисти. 

Свиждания в отделението - всеки ден от 17:00 до 18:00 часа. Съгласно правилника за вътрешен ред, деца не се допускат по време на свиждане. Допуска се по един посетител на пациент. В случай, че един и същ пациент има двама или повече посетители, последните влизат в отделението един по един.