Клиника по Съдова хирургия Клиника по Съдова хирургия

За отделение - Клиника по Съдова хирургия

Съвременно лечение на съдовите заболявания

От началото на 2011 година в университетска болница “Дева Мария” работи Отделение по Съдова хирургия с постоянен съдовохирургичен екип под ръководството на проф. Т. Захариев, дмн. В болницата успешно се прилагат както конвенционални, така и ендоваскуларни методи за лечение на артериални и венозни заболявания. С разрешение за осъществяване на лечебна дейност №МБ – 362/08.09.2016г. отделението по Съдова Хирургия придобива статут на Клиника по Съдова Хирургия.

Приемането за лечение на болни с поражения на артериите на долните крайници е златен шанс за тях не само за лекуването на конкретната патология, но и за откриването на много често съпътстващи поражения на някой друг съдов басейн - белег характерен за атеросклерозата поради нейния генерализиран характер / каротидна –поражения на артериите кръвоснабдяващи мозъка, коронарна /исхемична болест на сърцето/ или периферна артериална локализация – долни крайници или аневризма на коремната аорта /.

Заболяванията на кръвоносните съдове съставя по-голямата част от болестите на сърдечно-съдовата ситема, които за съжаление са на първо място сред българското население по заболеваемост и смъртност.

Сред заболяванията на артериалната система има няколко характерни патологични състояния, които засягат хиляди пациенти и при правилно поведение могат да бъдат диагностицирани навреме, за да се избегне тежкия инвалидизъм или смърт на пациентите.

Най-често се засягат артериите на долните крайници, което води до болки при ходене, развитие на некротични промени по пръстите и стъпалата и най-накрая до развитие на гангрена на крайниците и неизбежна ампутация. Развитието на съдовата хирургия позволява тези състояния да се лекуват успешно, не само с подходящи медикаменти, но и със съвременните оперативни и безкръвни /ендоваскуларни/ методи на лечение.

Много често при млади хора се развива неподдаваща се на медикаментозно лечение злокачествена хипертония, в резултат на стеснение на бъбречните артерии. В тези случаи може да се приложи модерното ендоваскуларно лечение по безкръвен метод на стеснения участък на бъбречната артерия.

Разширените варикозни вени също са обект на лечние в клиниката с най-модерните оперативни и ендоваскуларни методи, включително с най-модерен лазерен апарат и система за радиофреквентна аблация на вени с различен калибър без аналог в България. С него могат да се лекуват и разширени капиляри и козметични проблеми предимно при млади жени. Особено важно е комплексното лечение на раните на крайниците от съдов произход.

Всички съвременни медикаментозни, оперативни и “безкръвни” ендоваскуларни методи за лечение на съдовите заболявания се прилагат в университетска болница  “Дева Мария” – Бургас.  

Свиждания в отделението - всеки ден от 17:00 до 18:00 часа. Съгласно правилника за вътрешен ред, деца не се допускат по време на свиждане. Допуска се по един посетител на пациент. В случай, че един и същ пациент има двама или повече посетители, последните влизат в отделението един по един.