Неврология Неврология

За отделение - Неврология

Неврологичното отделение е обособено като самостоятелно звено в рамките на университетска болница „Дева Мария”. Разполага с 10 легла и е II ниво на компетентност. Интензивно лечение и възможност за непрекъснато мониторно наблюдение на витални функции при тежко болните с неврологични заболявания се осъществява на територията на ОАИЛ. Методичен ръководител на отделението е проф. д-р Пенко Шотеков, д.м.н – Завеждащ Неврологична клиника УМБАЛ „Св. Иван Рилски” – гр. София.

В рамките на неврологично отделение се извършват следните диагностични процедури: КАТ, рентгенография, доплерова сонография, електромиография, електроенцефалография, лабораторен анализ. Приемат се болни с широк профил от неврологични заболявания, включени в 11 клинични пътеки. Провежда се диагностика и лечение на редица социално значими неврлогични заболявания по различни клинични пътеки:

  • Мозъчно-съдова болест /Исхемичен мозъчен инсулт с и без тромболиза/

  • Мозъчно съдова болест /Паренхиматозен мозъчен кръвоизлив/

  • Субарахноидален мозъчен кръвоизлив

  • Демиелинизиращи заболявания / множествена склероза – цереброспинална форма(пристъп)/

  • Епилепсия и пароксизмални състояния

  • Епилептичен статус

  • Екстрапирамидни нарушения /Паркинсонова болест/

  • Заболявания на периферната нервна система. Увреждания на нервни коренчета и плексуси. Вертеброгенни заболявания /дискови хернии, радикулопатии, полиневропатии, плексити/

  • Болести на черепно-мозъчните нерви

  • Диабетна полиневропатия

Свиждания в отделението - всеки ден от 17:00 до 18:00 часа. Съгласно правилника за вътрешен ред, деца не се допускат по време на свиждане. Допуска се по един посетител на пациент. В случай, че един и същ пациент има двама или повече посетители, последните влизат в отделението един по един.