Неврология Неврология

 • Отделението работи с НЗОК
 • 2-ро ниво на компетентност
 • Началник отделние - д-р Цветана Асеникова 

За отделение - Неврология

Неврологичното отделение е обособено като самостоятелно звено в рамките на УМБАЛ „Дева Мария”. Разполага с 10 легла и е II ниво на компетентност. Интензивно лечение и възможност за непрекъснато мониторно наблюдение на витални функции при тежко болните с неврологични заболявания се осъществява на територията на ОАИЛ. Методичен ръководител на отделението е проф. д-р Пенко Шотеков, д.м.н – Завеждащ Неврологична клиника УМБАЛ „Св. Иван Рилски” – гр. София.

В рамките на неврологично отделение се извършват следните диагностични процедури: КАТ, рентгенография, доплерова сонография, електромиография, електроенцефалография, лабораторен анализ. Приемат се болни с широк профил от неврологични заболявания включени в 11 клинични пътеки. Провежда се диагностика и лечение на редица социално значими неврлогични заболявания по различни клинични пътеки:

 • Мозъчно-съдова болест /Исхемичен мозъчен инсулт с и без тромболиза/

 • Мозъчно съдова болест /Паренхиматозен мозъчен кръвоизлив/

 • Субарахноидален мозъчен кръвоизлив

 • Демиелинизиращи заболявания / множествена склероза – цереброспинална форма(пристъп)/

 • Епилепсия и пароксизмални състояния

 • Епилептичен статус

 • Екстрапирамидни нарушения /Паркинсонова болест/

 • Заболявания на периферната нервна система. Увреждания на нервни коренчета и плексуси. Вертеброгенни заболявания /дискови хернии, радикулопатии, полиневропатии, плексити/

 • Болести на черепно-мозъчните нерви

 • Диабетна полиневропатия

 

 • Брой стаи и леглова база – 4 стаи, 10 легла
 • Брой преминали пациенти до момента – над 2 200 пациента

?Свиждания в отделението - всеки ден от 17:00 до 18:00 часа.