Образна диагностика Образна диагностика

За отделение - Образна диагностика

Отделението по Образна диагностика включва конвенционална рентгенова диагностика, с наличие на графичен рентгенов апарат, компютърен томограф и ехограф.

В отделението се извършват всички видове конвенционални рентгенографични изследвания, както и пълната гама от специализирани и контрастни рентгенови изследвания като: венозни и инфузионни урографии, ретроградни цисто- и пиелографии, хистеросалпингографии,

Университетска болница „Дева Мария” разполага с последно поколение компютърен томограф (скенер) на водещия производител на медицинска техника и апаратура General Electric (GE) модел Optima CT 540. Той е оборудван със съвременен софтуер, позволяващ бърза и прецизна диагностика на световно ниво.

Скенерът е мултидетекторен и има възможност за извършването на мозъчна, каротидна, абдоминална и периферна ангиография. Дава възможност за мултипланарна реконструкция. По този начин може да се оцени наличието на стенози по хода на съдовете, атероматозни плаки, аневризми и др. Софтуерът позволява екзактна и точна преценка на степента на увреди и подпомага работата на специалистите по съдова хирургия. Същевременно лъчевото натоварване е минимално за пациента, като дава висококачествен образ с висока разделителна способност.

Не на последно място медиците в отделението по образна диагностика в лечебното заведение са висококвалифицирани специалисти, които са преминали и  допълнителни квалификационни курсове.

Отделението по образна диагностика работи и по договор с НЗОК, като изследванията могат и да се правят с направление от личен лекар или специалист.