Образна диагностика Образна диагностика

  • Отделението работи с НЗОК

За отделение - Образна диагностика

Отделението по Образна диагностика включва конвенционална рентгенова диагностика, с наличие на графичен рентгенов апарат, компютърен томограф и ехограф.

В отделението се извършват всички видове конвенционални рентгенографични изследвания, както и пълната гама от специализирани и контрастни рентгенови изследвания като: венозни и инфузионни урографии, ретроградни цисто- и пиелографии, хистеросалпингографии,

УМБАЛ „Дева Мария” разполага с последно поколение компютърен томограф (скенер) на водещия производител на медицинска техника и апаратура General Electric (GE) модел Optima CT 540. Той е оборудван със съвременен софтуер, позволяващ бърза и прецизна диагностика на световно ниво.

Скенерът е мултидетекторен и има възможност за извършването на мозъчна, каротидна, абдоминална и периферна ангиография. Дава възможност за мултипланарна реконструкция. По този начин може да се оцени наличието на стенози по хода на съдовете, атероматозни плаки, аневризми и др. Софтуерът позволява екзактна и точна преценка на степента на увреди и подпомага работата на специалистите по съдова хирургия. Същевременно лъчевото натоварване е минимално за пациента, като дава висококачествен образ с висока разделителна способност.

Не на последно място медиците в отделението по образна диагностика в лечебното заведение са висококвалифицирани специалисти, които са преминали и  допълнителни квалификационни курсове.

Отделението по образна диагностика работи и по договор с НЗОК, като изследванията могат и да се правят с направление от личен лекар или специалист.

Профилактиката като метод за ранно диагностициране

Профилактиката е ключът към запазване на здравето. За съжаление в България профилактиката в медицината все още не е застъпена широко в приоритетите на хората и те не обръщат внимание на здравето си, докато не стане късно. Това е така, защото, за да отидете на преглед при специалист, трябва първо да минете през личния си лекар, а той да ви издаде направление за него. Общо взето това е една много тромава процедура, а много хора в съвременното забързано общество нямат време да се занимават с такава бюрокрация.

Колкото и досадно и излишно да ви се струва, е важно да обърнете внимание, както на вашето здраве, така и на здравето на вашите роднини и приятели. Качественият преглед ще ви спести много мъки и ще отхвърли или установи заболявания в самото и начало, когато могат успешно да бъдат излекувани. В политиката УМБАЛ „Дева Мария”- Бургас широко е заложена профилактиката, като метод за ранно диагностициране на различни заболявания. В тази връзка всеки четен месец се проведат безплатни профилактични ехографски прегледи. Заплаща се само минимална такса за консумативите. Имате възможност да прегледате следните системи: черен дроб и жлъчка, бъбреци и пикочен мехур, щитовидна жлеза, млечни жлези и простатна жлеза.

Ултразвукът е масово прилаган в диагностиката на заболяванията на коремните органи, щитовидната и млечните жлези. Адекватната информативна стойност и безвредност на метода го прави удачно средство за скрининг и проследяване на динамиката на редица патологични процеси. Отделението по образна диагностика, където ще се провеждат прегледите разполага и със съвременен рентгенов апарат и компютърен томограф/скенер/. С тази апаратура, при откриване на патологични изменения от профилактичните прегледи, ние можем да ги изясним с голяма точност чрез допълнително изследване и вие да излезете от отделението с окончателна диагноза. Компютърната томография е рентгенов метод за послойно изобразяване на тъканите и органите на човешкото тяло. За разлика от конвенционалната рентгенография получения образ при КТ е с многократно по- добра разделителна способност, затова чрез него могат да се демонстрират патологични процеси, който са невидими при рентгенографията. Широко приложение в белодробнота и костна патология намира HRCT/ високо разделителната компютърна томография/. Тя е „златен стандарт” при диагностиката на дифузните белодробни заболявания и заболявания на костните структури.

Отделението по образна диагностика към УМБАЛ „Дева Мария” работи и с направления от здравната каса.