Анестезиология и Интензивно Лечение Анестезиология и Интензивно Лечение

 • Отделението работи с НЗОК
 • 3-то ниво на компетентност
 • Методичен ръководител:
  Проф. д-р Николай Петров, дмн
 • Началник отделение: д-р Николай Игнатов

За отделение - Анестезиология и Интензивно Лечение

 

Отделението по Анестезиология и интензивно лечение има за цел да осигури 24 часа висококачествена планова и спешна медицинска дейност. То разполага със съвременна апаратура, произведена от световно утвърдени компании за изкуствена белодробна вентилация и мониториране на пациенти в тежко състояние. Лекарите извършват преданестезиологични консултации, консултации във връзка с интензивно лечение и подготовка на пациентите, на които предстои операция, инвазивни и/или диагностични процедури, под обща или регионална анестезия, във всички болнични структури.

Лекарите в ОАИЛ провеждат интензивно лечение на пациенти в критично състояние.

В Централната реанимация се лекуват всички пациенти с тежко нарушени жизнени функции, независимо от характера на основното им заболяване.  

В отделението по Интензивно лечение се хоспитализират пациенти с тежки нарушения на жизнените функции, проблеми с дишането и хемодинамиката.
При нужда пациентите се включват на апаратна вентилация и се осъществява мониторинг на виталните показатели.
В отделението се стабилизира състоянието на увредени пациенти преди и след оперативно лечение.
 
Отделението разполага с шест легла и пълно оборудване за лечение на пациенти с тежки нарушения на жизнените функции, проблеми с дишането и хемодинамиката.

Оборудване:

 • Дихателени апарати, поддържащи най-съвременни режими за вентилация; 
 • Дефибрилатори;
 • Транспортен дихателен апарат;
 • Перфузори;
 • Монитори за наблюдение на виталните показатели
 • Анестезиологични апарати;
 • Ентерални помпи;
 • Оборудване за верификация и навигиране на периферни нервни блокади;
 • Апаратура за продължителна веновенозна хемофилтрация.

Свиждания в отделението - всеки ден от 17:00 до 18:00 часа.