Кардиологично отделение Кардиологично отделение

  • Отделението работи с НЗОК
  • 3-то ниво на компетентност
  • Началник отделение - д-р Елена Дочева

За отделение - Кардиологично отделение

В отделението по Кардиология и Интензивно лечение са  внедрени високи технологии в областта на сърдечно-съдовите заболявания, които са важни в процеса на диагностика и лечение. Но за да бъде успешно проведено и реализирано, важна роля играят добре квалифицираните и  компетентни специалисти. Ето защо за успешно ръководене на отделението от голямо значение е и наличието на опитни медици, и на създаване на нови от младите кадри, които специализират тук.

В Кардиологичното отделение могат да бъдат лекувани пациенти със сърдечно-съдови заболявания от целия спектър на кардиологията, без оперacии, които изискват отваряне на гръдния кош.

В Кардиологично отделение на болницата има разкрит и сектор за Инванзивна кардиология, който може да осъществява диагностични и терапевтични процедури.  Това се отнася предимно за пациенти със стенокардия и остър миокарден инфаркт. 

Инвазивните процедури се осъществяват като рутинна практика  доста отдавна на други места по света. Голям брой мултицентрови проучвания категорично доказаха, че това е най-ефикасният  метод за лечение при пациенти с остър миокарден инфаркт и единствен метод на лечение при  пациенти с кардиогенен шок.

В отделението се извършва проследяване на пациентите, дори на оперираните в други бази, защото специалистите са с опит. Така на болните не се налага да пътуват. Ние поемаме и плановата, и спешната помощ. Имаме организация за транспортирането на нуждаещите се от спешни операции. При нас пациентите биха могли да получат всичко, което им се предлага в Европа. Кардиологичната клиника има ежедневен контакт с кардиолозите от региона и с личните лекари и по този начин се вдига общото ниво на обслужване, постигат се европейските изисквания по всички вериги. Ние полагаме грижи за нашите пациенти не само в острия стадий на заболяването, но и в последващия етап на проследяване и профилактика. 

В отделението по Кардиология към Университетска болница "Дева Мария" се поставят и постоянни електрокардиостимулатори /пейсмейнкъри/ от висок клас. Ежемесечно се  поставят над 15 такива устройства на пациенти със спешна нужда от този вид лечение. Към Университетска болница "Дева Мария" функционира и кабинет по електрокардиостимулация ,където се проследяват пациенти с имплантирани преди това пейсмейкъри.

Благодарение на условията, които е създала и на специалистите, които привлича, Университетска болница "Дева Мария" повишава нивото на кардиологичната помощ в региона.

Свиждания в отделението - всеки ден от 17:00 до 18:00 часа.